ВПЕРШЕ в Україні побачив світ навчально-методичний посібник українською мовою «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В МЕТОДІ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ»

Рушатся царства, а книги живут!

Н. Грибачов

УВАГА!!! МЕГА-ПОДІЯ!
ВПЕРШЕ в Україні  побачив світ навчально-методичний посібник українською мовою «Основи психологічного консультування в методі позитивної психотерапії»

Pozitivna psihoterapіja v Ukraїnі-11

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Pen'kovs'ka Natalіja

Пеньковська Наталія – дипломований психолог, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Є автором робочих програм з практично-орієнтованих психологічних дисциплін: «Основи психологічного консультування», «Сімейне консультування», «Управлінське консультування», «Основи психосоматики».

Автор понад 40 праць, з них два – навчально-методичних посібники.  Сферою наукових інтересів є оптимізація змісту практичної професійної підготовки психолога.

            У контексті неформальної освіти завершила навчання за програмою «Майстер-курс» за напрямком позитивна психотерапія (Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, м. Черкаси, Вісбаденська Академія Психотерапії, WIAP (Вісбаден, Німеччина). Пройшла професійну підготовку за програмою «Пропедевтика психічних захворювань» при кафедрі психіатрії і психотерапії факультету післядипломної освіти Львівського медичного університету). Є психологом-консультантом європейського реєстру та реєстру психотерапевтів УСП. З 2005 року має власну психоконсультаційну і психотерапевтичну практику, з 2010 – навчаючий тренер освітнього проекту «Базовий курс» за напрямком «Позитивна психотерапія». Здійснює підготовку психологів-консультантів у даному методі. З 2011 – заступник голови благодійного фонду «Сонях» по роботі з дітьми-аутистами.

Sheptic'kij Roman

Шептицький Роман – дипломований психолог, сімейний консультант, психолог-консультант благодійного фонду по роботі з дітьми-аутистами «Сонях».
Освіта: 2013-2014 – навчання за освітньою програмою «Сімейна позитивна психотерапія та консультування» (Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, м. Черкаси, Вісбаденська Академія Позитивної психотерапії, WAРP (Вісбаден, Німеччина), сімейний психолог-консультант). З 2012 – навчання в освітньому проекті по Арт-терапії проф. Нікітіна В.М. (Східноєвропейська асоціація арт-терапії (Болгарія, Софія)). 2012-2013 – навчання за освітньою програмою «Базовий курс» за напрямком Позитивна психотерапія (Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, м. Черкаси, Вісбаденська Академія Позитивної психотерапії, WAРP (Вісбаден, Німеччина), психолог-консультант).
Коло професійних інтересів:
 індивідуальне та сімейне психологічне консультування з використанням арт-терапевтичних технік, альтернативної психології та метафорично-асоціативних карт, он-лайн консультування, арт-терапія, розробка та реалізація тренінгових програм, викладання іноземних мов (французька, англійська), їх поглиблення та вдосконалення.

РЕЦЕНЗЕНТИ ПОСІБНИКА

Radchuk Galina Kіndratіvna

Радчук Галина Кіндратівнадоктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль;

Lushin Pavlo Volodimirovich

Лушин Павло Володимирович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Університету менеджменту освіти НАПН України, психотерапевт, м. Київ;

Karіkash Volodimir Іnokenіjovich

Карікаш Володимир Інокентійович – кандидат психологічних наук, доцент, директор Українського інституту позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, психотерапевт європейського реєструпсихотерапевт, м. Черкаси.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА Психологічне консультування як окрема галузь психологічної допомоги

1.            Становлення та розвиток психологічного консультування в історичному аспекті (зарубіжний і вітчизняний досвід)
2.            Теоретичні аспекти консультаційної психології
3.            Основні вимоги до особистості та професійної діяльності психолога-консультанта
4.            Проблемний аналіз у психологічному консультуванні
5.            Бесіда як основний метод психологічного консультування
6.            Структурні та змістовні особливості першої зустрічі з клієнтом
7.            Типи клієнтів психологічної консультації та їх вплив на особливості взаємин консультант-клієнт
8.            Синдром емоційного вигоряння у консультантів та методи його попередження

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ. ОСНОВИ КОНСУЛЬТУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ПОЗИТИВНОЇ  ПСИХОТЕРАПІЇ
1.            Вступ у позитивну крос-культурну психотерапію Н. Пезешкіана.
2.            Теорія особистості в позитивній психотерапії. Основні поняття методу.

 • Балансна модель. Чотири сфери переробки конфлікту (1-ий ромб / кристал Пезешкіана).
 • Чотири моделі для наслідування (2-ий ромб / кристал Пезешкіана).
 • Види конфліктів, які розглядаються в позитивній психотерапії. Робота з мікро- та макроподіями.
 • Диференційний аналіз: первинні та вторинні актуальні здібності.
 • Стадії та позиції взаємодії в позитивній психотерапії.
 • П’ятикрокова модель консультування та самодопомоги.

3.     ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

 • Методика для вивчення причин звернення за психотерапевтичною допомогою.
 • Карта прийому клієнта.
 • Список почуттів та емоцій.
 • Таблиця прояву емоційних станів.
 • Ієрархія мікронавичок (за А. Айві).
 • Мікронавички, якими користуються ітерв’юери різних напрямків.
 • Модель конфлікт центрованого підходу в консультуванні.
 • Стратегії та бар’єри в спілкуванні.
 • Схема алгоритму консультаційної бесіди.
 • Модель розв’язання психологічної задачі.
 • Горизонтальне консультування (симптоматичний рівень).
 • Техніки психологічного консультування.
 • Ступені активного слухання.
 • Схема дослідження актуального конфлікту з використанням позитум-підходу.
 • Змістовний процес-аналіз роботи з клієнтом в позитивній психотерапії.
 • Карта конфлікту в позитивній психотерапії (спрощений варіант).
 • Модель конфліктогенезу в позитивній психотерапії.
 • Бланки методики ДАО: «Диференційно-аналітичний опитувальник».
 • Перше інтерв’ю в позитивній психотерапії.
 • Притчі до стадій п’ятикрокової моделі самодопомоги.
 • Прикладне застосування п’ятикрокової моделі самодопомоги.

 Крім цінної текстової інформації у посібнику вміщено: 16 таблиць і 28 рисунків-схем. Обсяг посібника – 286 с.

Ми старалися для:

 • учасників освітніх проектів з позитивної психотерапії, здійснюваних під егідою УІПП, зокрема «Базового курсу», «Майстер-курсу», «Сімейної позитивної психотерапії і консультування»;
 • майбутніх спеціалістів з індивідуального консультування – студентів спеціальностей «Психологія» і «Практична психологія»;
 • шкільних психологів;
 • усіх тих, хто уже активно працює у сфері надання психологічної допомоги.

Щира вдячність від авторів:

 • нашим наставникам, які надихнули нас на написання цієї книги;
 • колегам;
 • учасникам освітніх проектів з позитивної психотерапії, які дали дозвіл на розміщення деяких своїх напрацювань у посібнику.

 Інформацію підготувала
менеджер освітніх проектів у м. Тернополі
Наталія Пеньковська


Станом на жовтень 2023 року посібника немає у наявності