Психосоматика в позитивній психотерапії

Здоров’я (ВООЗ) – це не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів, але й стан повного духовного і соціального благополуччя

БАЗОВИЙ КУРС: ПСИХОСОМАТИКА В ПОЗИТИВНІЙ ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ. ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА КОУЧИНГ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Ми проводимо кваліфіковане практично-орієнтоване навчання на консультантів з «Психосоматики у Позитивній психотерапії» у межах підвищення кваліфікації базових консультантів у ППТ та тих, хто поєднує основну роботу з темами здоров’я та хвороб. Програма побудована на напрацюваннях у психосоматиці — засновника методу ППТ Н.Пезешкіана, а також із застосуванням багаторічного досвіду роботи з психосоматикою тренерів Українського інституту позитивної психотерапії. Автори програми Наталія Ханецька та Людмила Москаленко.

Спецкурс від Українського інституту позитивної психотерапії та Всесвітньої асоціації позитивної та транскультуральної психотерапії:

 ПРОГРАМА НАВЧАННЯ курсу з Психосоматики — 1 рік за модульною програмою: 200 годин теорії, практики, особистого досвіду та супервізії

МОДУЛІ (6):

Модуль 1. Здоров’я і хвороба: позитивний і транскультурний підхід. Психологія здоров’я та коучинг здоров’я

Здоров’я та хвороби: позитивний та транскультурний підхід. Концепція здорового способу життя. Модель балансу Н.Пезешкіана, як модель здоров’я.

Поняття психосоматики. Психосоматика у вузькому, широкому та всеосяжному сенсі Н.Пезешкіана. Міждисциплінарний підхід у психосоматиці.

Психологія здоров’я та коучинг здоров’я. Особливості психології пацієнта. Ятрогенія (стосунки лікаря/пацієнта). Об’єктивний та суб’єктивний підходи до боротьби з симптомом. Зовнішня і внутрішня картина захворювання. Особисте ставлення до здоров’я.

 Модуль 2-3. Поняття психосоматики. Три принципи ППТ у роботі з тематикою здоров’я

Три принципи ППТ у роботі з темами здоров’я.

Принцип надії. Позитивна інтерпретація симптому. Транскультурний підхід у розумінні симптому. Метафори (розповіді) у роботі з симптомом. Ресурсний та фасилітативний підходи.

Принцип балансу та диференціального аналізу у роботі з темою здоров’я. Психосоматична дуга. Вплив хвороби на сфери життя клієнта. Копінги та шляхи вирішення конфліктів. Баланс життя як профілактика захворювань. Робота з макро- та мікроподіями. Робота зі сферою тіла. Робота з поняттями, що стосуються здоров’я, хвороб, догляду за тілом тощо. Робота з ключовим конфліктом. Робота з АЗ (індивідуальний профіль).

Принцип консультування та самодопомоги. Терапевтичний контакт та договір з клієнтом на теми здоров’я. Етичні аспекти роботи з темами здоров’я в консультуванні та коучингу. Співпраця консультанта (коуча) та лікаря. Допомога консультанта у встановленні відносин «пацієнт-лікар».

Модуль 4. П’ятиступенева модель

П’ятиступенева модель навчання здоровому способу життя. Профілактика захворювань у роботі консультанта та тренера: формування здорового способу життя, заохочення профілактики захворювань та зменшення ризикованої поведінки. П’ятиступенева модель роботи з психосоматичними симптомами при консультуванні. Психологічна підтримка клієнтів із соматичними захворюваннями. Методи та прийоми ППТ у роботі зі здоров’ям.

Робота з окремими симптомами та групами діагнозів. Описи випадків. Розгляд і розбір різних кейсів психосоматичних діагнозів.

 Модуль 5.  Самопізнання

Робота в рефлексивних фокус – групах «Я- консультант в психосоматиці: що важливо, що турбує, що тригерить…» з формулюванням запитів на сесію, запитань для дослідження, відкриття, інсайти. 

Модуль 6.  Супервізія

Представлення кейсу роботи із психосоматикою в групі колег для обговорення за 5-кроковою моделлю, супервізія випадку колегами та супервізором. Набуття практичних компетенцій з консультування по деталізованих нюансах роботи. 

ПО ЗАКІНЧЕННІ:

 Сертифікат консультанта базового рівня за спрямуванням “Психосоматика в позитивній транскультуральній психотерапії. Психологія здоров’я та коучинг здорового способу життя” — від Українського інституту позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП).

             Сертифікат участі — від Всесвітньої асоціації позитивної і транскультурної психотерапії (WAPP)

ЗРАЗОК

Випускники даного курсу мають можливість бути зарахованими в професійний реєстр членів УАПП як консультанти  з психосоматики, психології здоров’я та здорового способу життя

ПІДХОДИ КУРСУ:

• Позитум підхід: є хвороба, але є і здоров’я

• Опора на дослідження (пошук причини) на противагу завороженості симптомом клієнта

• Робота з динамікою конфлікту в реальності клієнта (транскультурний і суб’єктний підхід)

ТРЕНЕРИ-СУПЕРВІЗОРИ:


МОСКАЛЕНКО ЛЮДМИЛА
директор Українського інституту позитивної психотерапії (УІПП), президент Української асоціації позитивної психотерапії (УАПП), психотерапевт в методі позитивної психотерапії (реєстр УСП, WAPP), майстер-тренер УІПП, WAPP, супервізор УСП, дійсний член реєстру практикуючих психотерапевтів Української спілки психотерапевтів (УСП), к.психол.н.

ХАНЕЦЬКА НАТАЛЯ

психотерапевт в методі позитивної психотерапії (реєстр УСП, WAPP), майстер-тренер УІПП, WAPP, супервізор УСП, член Ради УІПП, член Комітету WAPP з питань стандартів тренінгів, голова секції позитивної психотерапії в Хмельницькому осередку УСП, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького  національного університету, координатор Хмельницького психологічного центру, к.психол.н.

Більше Інформації про поточний курс — на сторінці https://ppt-pssoma.weblium.site/