ПРО МЕТОД

Позитивна психотерапія — це новітній гуманістичний напрямок сучасної психотерапії, офіційно визнаний Європейською Асоціацією Психотерапії (EAP) у 1996 році.

Назва Позитивної психотерапії походить від лат. positum, що значить “даний”, “фактичний”, “дійсний”, “той, що є насправді”.

У Позитивній психотерапії зазначається, що хвороби, конфлікти, стреси, життєві негаразди є даністю життя кожної людини і це треба визнавати. І, поруч з цим, корисно визнавати, що людина наділена здібностями, завдяки яким здатна знаходити рішення найскладніших проблем та втілювати їх у життя. Це також даність життя кожної людини.“Якщо існує проблема — то існує і її вирішення”.

Позитивна психотерапія наголошує на цілісному баченні життя людини

(холістичний підхід)та оптимістичному сприйнятті її природи (позитивна концепція людини), з врахуванням всіх дійсних її складових.Уявлення, що Позитивна психотерапія — це психотерапія “лише про хороше”, або уявлення, що своїм існуванням Позитивна психотерапія демонструє “негативність” інших напрямків психотерапії,є помилковими.

Основними складовими методу Позитивної психотерапії є:

 • Positum-підхід, що базується на принципі надії по відношенню до конструктивної природи людини, її здібностей та можливостей вирішувати власні проблеми;
 • Психодинамічний диференційний аналіз змісту конфліктів, що базується на принципі гармонізації актуальних та базових здібностей “Знати” та “Любити”;
 • 5-крокова стратегія психотерапевтичної допомоги на основі принципу консультування, у процесі якого клієнти вчаться самі допомагати собі.

Позитивна психотерапія є ресурсо-фокусованим методом, що системно поєднує у собі психодинамічний, когнітивний та поведінковий елементи.Це забезпечує коротко-терміновість консультування у руслі Позитивної психотерапії.

Засновником методу Позитивної психотерапію є Носсрат Пезешкіан

 

стр.4.1Nossrat_Peseschkian

(18 червня 1933, Кашан (Іран) — 27 квітня 2010, Вісбаден, Німеччина), виходець з Персії,який проживав і працював у Європі (Вісбаден, Німеччина).За 45 років свого розвитку, даний метод поширився у Європі та світі, і сьогодні гармонійно поєднує у собі раціональну технологічність Заходу та інтуїтивну мудрість Сходу.Так, у Позитивній психотерапії дотримується погляд на природу людини як на цілісну триєдність тілесного, душевного та духовного (східне бачення). При цьому науково розглядаються питання про взаємовплив соматичних, психічних та духовних феноменів (західне бачення).
Загалом, крос-культурний підхід є наскрізною лінією всієї Позитивної психотерапії.

Позитивна психотерапія — це мета-підхід, який спрямований як на психологічну допомогу (психотерапевтичний аспект), так і на виховання (педагогічний аспект), навчання дорослих (андрагогічний аспект), соціальну роботу (соціальний аспект), розвиток між-культурної свідомості (крос-культурний аспект), взаємодію та інтеграцію різних психотерапевтичних напрямків (інтер-дисциплінарний аспект).Також цей метод успішно прикладається у сферах само-менеджменту, управління персоналом, клієнтінгу та коучінгу.

В Українській Спілці Психотерапевтів (УСП) Позитивна психотерапія представлена Секцією Позитивної психотерапії. УСП є колективним членом

європейської Асоціації психотерапії (EAP). ЕАP є співзасновником Світової Ради Психотерапії (WCP), яка у 2003 році прийнята ООН як дорадчий орган Ради Безпеки.

Cтановлення та розвиток методу в європі та світі

  1. Факти
 1. Метод Позитивної психотерапії заснований у 1968 році Носсратом Пезешкіаном, німецьким вченим, вихідцем з Персії.
 2. За час свого становлення та розвитку, метод було представлено у понад 60 країнах світу.
 3. На цей час існує близько 40 регіональних центрів (в Європі, Азії, Африці, Південній та Північній Америці) та ряд національних спільнот (в Німеччині, Росії, Болгарії, Болівії, Австрії), що розвивають та адаптують метод Позитивної психотерапії.
 4. У Вісбадені (Німеччина) діє Всесвітня Асоціація Позитивної психотерапії (WAPP).
 5. На даний час захищено 2 докторські та ряд кандидатських дисертацій, присвячених Позитивній психотерапії.
 6. В Україні метод Позитивної психотерапії почав розвиватись та адаптуватись з 1992 року.
 7. З 1997 по 2005 роки, завдяки діяльності Україно-Німецького Центру Позитивної психотерапії (УНЦПП), в Україні було успішно розгорнуто ряд навчальних проектів з професійної підготовки спеціалістів у галузі Позитивної психотерапії.
 8. З 2006 року методичним правонаступником УНЦПП став Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, офіційно зареєстрований державою як неурядова організація.
 9. На сьогодні цей Інститут є офіційним провайдером методу Позитивної психотерапії в Україні і має колективне членство в WAPP.Сертифіковані тренери з Позитивної психотерапії пройшли відповідну навчальну
  підготовку в Європі і мають практичний досвід застосування і прикладання методу Позитивної психотерапії в умовах України.
 10. Протягом 2002-2006 р.р. на основі методології Позитивної психотерапії та сучасних моделей менеджменту в Україні було розроблено і адаптовано навчальну програму післядипломної освіти “Коучінг та організаційне консультування”. З 2006 р. дану програму було сертифіковано в WAPP, і вже з 2007 р. було продовжено її реалізацію з видачею сертифікату.
 11. В травні 2007 року Україну відвідав Носсрат Пезешкіан

Peseschkian, since 1968


Статті  про метод