НАВЧАННЯ

[table id=1 /]

Програми, що пропонує Український Інститут Позитивної психотерапії

 • ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ (МАЙСТЕР-КУРС)
 • КУРСИ КОНСУЛЬТУВАННЯ
 • ПОЗИТИВНА СІМЕЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ
 • КОУЧІНГ ТА ОРГКОНСУЛЬТУВАННЯ
 • МЕДІАЦІЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ
 • ТРЕНІНГИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ
 • БІЗНЕС-ТРЕНІНГИ
 • СУПЕРВІЗІЙНІ СЕМІНАРИ

Рішення Ради Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії від 20 січня 2010р.

Стандарти участі та сертифікації

 

СЕРТИФІКОВАНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки спеціалістів за напрямком «Позитивна психотерапія»

1. Загальні положення

 

1.1. Дана програма відповідає сучасним стандартам підготовки професійних психотерапевтів, згідно з вимогами Європейського Сертифікату з Психотерапії (ЄСП) Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП),Всесвітньої Асоціації Позитивної Психотерапії ( ВАПП ),Української Спілки Психотерапевтів ( УСП).

Ці вимоги передбачають:

1.1.1 Загальна тривалість підготовки психотерапевтів має бути не менше, ніж 3200 годин, опановані щонайменше за 7 років. З них перші 3 роки відповідають загальній  базовій вищій освіті у гуманітарно-соціальних сферах, а наступні 4 роки є спеціальним професійним навчанням у одному з психотерапевтичних методів, визнаних ЄАП.

1.1.2 Професійне навчання містить: 1) Особистий психотерапевтичний досвід не менше, ніж 250 годин. 2) Теоретичне навчання. 3) Практику з супервізією.

 

1.2. Опанування даною програмою є основою для професійної психотерапевтичної діяльності під особисту відповідальність в рамках діючого законодавства, етичних положень УСП, ВАПП, УАПП  та положень про надання психотерапевтичної допомоги.

 

1.3.Спеціальна професійна підготовка передбачає:

 • набуття особистого досвіду шляхом індивідуальної та групової психотерапії;
 • опанування теорією і методами позитивної психотерапії в рамках освітніх інституцій, або спеціалізованих освітніх проектів визнаних ЄАП, ВАПП або УСП при обов’язковій участі сертифікованих тренерів реєстру ЄАП, ВАПП,УСП або УІПП.
 • набуття практичного досвіду під супервізією.

 

1.4. Випускник, який  виконав умови сертифікації  у повному обсязі , має право отримати наступні документи:

1) Сертифікати ВАПП відповідного рівня

2) Сертифікати УІПП відповідного рівня

3) Сертифікати УСП відповідного рівня

 

2. Умови допуску до навчання

 

2.1 Кандидат має бути дієздатним.

2.2 Кандидат повинен отримати згоду психотерапевтичного закладу, який є куратором навчання, пройти інтерв’ю допуску у двох уповноважених тренерів.

2.3  Кандидат повинен мати диплом вищого учбового закладу відповідного зразка з медицини, психології або будь-якої гуманітарної освіти з додатковою психологічною освітою (згідно зі Страсбурзькою декларацією 1990р).

2.4  Кандидат надає резюме, яке містить автобіографічну довідку та інформацію про професійну діяльність.

2.5  Навчання на Майстер-курсі передбачає попереднє опанування Базовим курсом, підтверджене відповідним сертифікатом.

 

 

 

3. Зміст освітньої програми

 

Освітня програма з позитивної психотерапії складається з 4-х рівнів:

1)      Базовий курс (БК) — Сертифікат консультанта ВАПП

2)      Майстер-курс (МК) — Сертифікат Позитивного психотерапевта ВАПП.

3)      Євро-рівень – Європейський Сертифікат з Психотерапії ЄАП

4)      Окрема програма з підготовки тренерів: тренер з БК; тренер з МК.

 

3.1. Базовий курс

 

Термін навчання 1 рік. Обсяг — 200 сертифікованих годин (120 навчальних годин, 80 годин самостійної роботи)

Програма БК складається з 4-х навчальних модулів, індивідуальної роботи та участі в інтервізійних групах в міжсесійний період.

Кожен модуль включає теорію, практику, особистий досвід та супервізію.

 

Тематика модулів:

 

Модуль 1: Основи психологічного консультування з використанням позитивного підходу.

Модуль 2: Основи Позитивної психотерапії.

Модуль 3: Методи і техніки позитивної психотерапії.

Модуль 4: Випускний колоквіум. Випускна супервізія. Отримання Сертифікату  ВАПП та УІПП.

 

3.2. Майстер-курс

 

Термін навчання 3 роки. Обсяг — 885 сертифікованих годин (585 навчальних годин, 240 годин самостійної роботи, 60 годин інтервізій). 585 навчальних годин складаються з 300 годин теорії, 100 годин особистого досвіду, 150 годин практики, 35 годин супервізій.

 

Програма МК складається з 12 модулів по 45 навчальних годин  та випускного колоквіуму-45 навчальних годин. Кожен модуль включає теорію, практику під супервізією, особистий досвід , а також самостійну роботу та участь в інтервізіях в міжсесійний період.

 

 

Тематика модулів:

 

 1. Вступ до психодинамічної Позитивної психотерапії.
 2. Психотерапевтичні стосунки та процес психотерапії.
 3. Розуміння людини та її досвіду у  різних  психотерапевтичних підходах
 4. Психосоматика та Позитивна психотерапія
 5. Позитивна сімейна психотерапія
 6. Групова Позитивна психотерапія
 7. Норма, патологія та типологія клієнтів
 8. Позитивна психотерапія в  кризових станах
 9. Духовність, психотерапія і релігія
 10. Інтердисциплінарні прикладання Позитивної психотерапії в освіті, в менеджменті та соціальній роботі.
 11. Загальна психотерапія.
 12. Кейс-семінар

 

Випускний колоквіум. Захист випускних робіт. Заключна супервізія. Презентація мастер-класу.

 

Загальний термін навчання разом з БК — 4 роки.

Загальна кількість сертифікованих годин разом з БК -1085

 

 

4. Документація, яка надається учасниками проекту за період навчання

 

 1. Міжсесійні індивідуальні завдання (БК — 3 звіти, МК — 11 звітів).
 2. Протоколи інтервізійних зустрічей (БК — 18, МК — 30).
 3. Щоденник практики.
 4. Витяг з щоденника власного досвіду терапевта.
 5. Випускна робота з МК, що містить опис: 1 випадку докладно (не менше 10 зустрічей), та 7 випадків стисло (не менше 5 зустрічей) або опис групової роботи ( не менше 70 годин)
 6. Накопичувальні проміжні сертифікати про проходження окремих модулів чи залікова книжка .
 7. Матеріали професійної активності за період навчання: дисертації, статті, тези доповідей, програми ворк-шопів, майстер-класів та інші.

 

 

5. Умови для видачі Сертифікату Позитивного психотерапевта ВАПП

 

 1. Наявність необхідної кількості документально підтверджених годин з теоретичної підготовки, особистого досвіду, супервізії та практичної роботи.
 2. Членство в УСП ,ВАПП, УАПП.
 3. Участь в двох Всеукраїнських конференціях з Позитивної психотерапії.
 4. Відкритий захист випускної роботи, яка має дві рецензії практикуючих психотерапевтів.
 5. Проведення випускного воркшопа під супервізієй тренера на конференції з Позитивної психотерапії.
 6. Наявність документації, перерахованої в п.4.
 7. Проходження мін. 20 годин індивідуального особистого досвіду по за межами навчального модуля.
 8. Наявність публікацій, виступів, воркшопів, презентацій з позитивної психотерапії.

 

 

6. Критерії відмови у видачі сертифікату та диплому

 

 1. Особисте рішення про припинення освіти.
 2. Серйозні порушення етичних положень УСП, ВАПП, УАПП.
 3. Рішення ради тренерів даного освітнього проекту (у випадках, коли для тренерів наявним є відсутність здібностей кандидата до психотерапевтичної діяльності).
 4. Невиконання умов, перерахованих у п.5.

 

 

7. Євро-рівень

 

Отримання ЄСП, після отримання Сертифікату Позитивного психотерапевта, передбачає виконання додаткових умов:

 • 300 годин практики як Позитивного психотерапевта під супервізією Українського Інституту Позитивної психотерапії та Всеукраїнської Асоціації Позитивної психотерапії.
 • 150 годин особистісного досвіду власної психотерапії поза програмою у сертифікованих психотерапевтів, включених до Реєстрів УСП, ВАПП та УІПП.
 • Проходження курсу психіатричної пропедевтики.